Recht in de kijker

Waar hebben jullie als ouders recht op?


Hieronder vinden jullie een overzicht:

Betaalbaar wonen

De Vlaamse huursubsidie kan helpen als je verhuist naar een geschikte huurwoning. Of wil je een keer per jaar minder huur betalen? Het kan voor gezinnen met twee kinderen of met een persoon met een handicap. Het OCMW helpt je hiermee verder!

 

Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag omgevormd en heet het voortaan het Groeipakket. Wat betekent dit voor jou?

 

Kosten kinderopvang

Kinderopvang voor je baby of peuter Wat is de kostprijs ?

 

Kosten op school

De kleuter- en lagere school zijn gratis. Toch mogen scholen een bijdrage vragen. In het secundair onderwijs kan de school kosten in rekening brengen. Wie kan je hiermee helpen?

 

Onderhoudsgeld niet ontvangen?

Je bent gescheiden en je hebt je onderhoudsgeld niet ontvangen. Misschien heb je recht op voorschotten op je onderhoudsgeld voor je kinderen van Davo, de Dienst Voor Alimentatievorderingen.

 

Winter voor de deur

Energie is erg kostbaar en neemt een steeds groter deel in van het gezinsbudget. Check bij het OCMW of je in aanmerking komt voor een toelage voor je energiekosten.