Omgaan met kansarmoede in je vereniging

De eerste stap zetten naar jullie vereniging is voor heel wat ouders niet evident. Er zijn immers drempels die ook wel eens worden omschreven als de 5B's. Met volgende tips kan je alvast de toegankelijkheid van je vereniging vergroten.

Tekst rond toegankelijkheid toevoegen.